In samenwerking met partners onderzoekt LHM Diagnostiek de mogelijkheden om deze specialistische onderzoeken breder inzetbaar en toegankelijker te maken voor onze samenleving. Met trots kunnen wij dan ook mededelen dat LHM Diagnostiek partner is geworden van Foodvalley NL, een vooruitstrevend internationale organisatie dat werkt aan het versnellen van de wereldwijde transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Over Foodvalley NL

Foodvalley NL is een onafhankelijke organisatie die samen met andere partijen werkt aan het versnellen van de wereldwijde transitie naar een duurzaam voedselsysteem  (bron 1). Zij zijn de verbindende factor tussen meerdere organisaties die elkaar kunnen versterken om baanbrekende innovaties in het ecosysteem te realiseren. Daarbij begeleiden zij partijen in o.a., de transitie, het proces, inhoud en tempo en is er nauwe samenwerking met overheden (nationaal en internationaal) en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Maar waarom de vraag naar een duurzaam voedselsysteem? Door de snel groeiende wereldbevolking wordt er steeds meer van ons voedselsysteem gevraagd. Dit heeft ook consequenties voor de voedselzekerheid. In 2050 moet het voedselsysteem zekerheid bieden aan maar liefst 10 miljard mensen wereldwijd (bron 2 ). Het is dus een grote uitdaging om voeding lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam te produceren met behoud van de planeet en de welzijn van dieren.

Foodvalley NL gelooft dat deze uitdaging haalbaar moet zijn, zolang de partijen samen de krachten bundelen en tot innovatieve concepten komen. Hierin hebben LHM Diagnostiek en Foodvalley NL elkaar gevonden en gaan zij samen met andere partners nieuwe innovaties verder uitwerken.

Personalised nutrition

De vraag naar gepersonaliseerde voeding (personalised nutrition) is groeiende en wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste manieren om consumenten te stimuleren tot een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Hoe komt het dat de vraag naar gepersonaliseerde voeding zo sterkt toeneemt? Dit komt doordat iedereen anders is, wat ook terug te zien is in onze biologische processen, zoals hoe wij onze voeding verwerken. Voedingsmiddelen die voor de een geen symptomen veroorzaken kan voor een ander persoon wel klachten opleveren. De onderzoeken die bij LHM Diagnostiek en VicoBlue worden aangeboden bieden een handvat om voeding, beweging en mindset meer op persoonlijk niveau af te stemmen en zo de gezondheid te verbeteren. Op langere termijn kan personalised nutrition preventief worden toegepast om uiteindelijk de druk op de zorg te verminderen.

LHM Diagnostiek zal binnen het partnership met Foodvalley NL toetreden tot de community ‘’Personalised Nutrition’’ en met hun specialistische onderzoeken gaan zij een belangrijke rol spelen om de gezondheid van consumenten, maar ook bedrijven en zorginstellingen, te verbeteren. Dit alles met de nadruk op persoonlijke voeding, sportoefeningen en de juiste mindset voor de juiste balans tussen Body & Mind te creëren.

Meer lezen over de specialistische analyses? Hieronder vind je een overzicht van de onderzoeksmogelijkheden:

Bron 1: (FoodValley NL)

Bron 2: (Volkskrant, 2018, Zo voeden we die 10 miljard monden in 2050 (met behoud van de aarde))