Weet jij wat voor type voedselallergie jij hebt?

Voeding kan op verschillende manieren problemen veroorzaken en daarmee jouw gezondheid beïnvloeden. Bij een voedselallergie reageert het immuunsysteem op eiwitten die aanwezig zijn in bepaalde voedingsmiddelen. Deze eiwitten, ook wel allergenen genoemd, veroorzaken een ontstekingsreactie waarbij de immuuncellen in het lichaam actief worden en antilichamen produceren genaamd immunoglobulines (Ig) . De klachten die optreden bij een voedselallergie, zoals buikpijn, hoofdpijn en benauwdheid etc., worden dus niet direct veroorzaakt door het antigeen, maar door de ontstekingsreactie van het lichaam op dit antigeen.

Er zijn vier typen allergische reacties; type I, II, III en IV, waarvan de IgE-allergie (type I) en de IgG-allergie (type III) het meest relevant zijn. De overige typen II en IV zijn met name reacties op geneesmiddelen en metalen en hebben in mindere maten een relatie tot voeding. Wij zullen in dit artikel de IgE en IgG voedselallergie verder toelichten.

Wat is een IgE-voedselallergie?

Een IgE-voedselallergie wordt ook wel een klassieke type I allergie genoemd. Bij deze allergie vindt er na het nuttigen van het voedingsmiddel een directe en vaak heftige reactie plaats. Deze immuunreactie is IgE-gemedieerd, wat betekent dat het immuunsysteem IgE-antilichamen aanmaakt als reactie op de antigenen. IgE-antilichamen kunnen binden aan specifieke immuuncellen die histamine kunnen vrijlaten .

De symptomen van een IgE-voedselallergie treden vaak enkele seconden of minuten na inname van het voedingsmiddel op en worden gekarakteriseerd als zwelling, benauwdheid, moeite met ademen, uitslag, jeuk en in de ernstige gevallen een anafylactische schok. Iedereen die lijdt aan een IgE type-I allergie kan dus vaak afleiden van welke voedingsmiddelen dit afkomstig is omdat de reactie direct optreed. Bij verdenking op een IgE-gemedieerde voedselallergie kan een bloedtest voor specifieke IgE helpen de juiste diagnose te stellen, deze test wordt vaak bij de huisarts uitgevoerd.

Wat is een IgG voedselallergie?

Maar wat als de symptomen niet direct optreden? Dan is het mogelijk een IgG-voedselallergie, in de volksmond ook wel bekend als een voedselovergevoeligheid. Een type-III allergie wordt gekenmerkt door IgG-gemedieerde antilichamen waarbij de symptomen pas uren tot dagen na de voedselinname optreden. Dit maakt het lastig om jouw potentiële “trigger food” aan te wijzen.

Door medicatie, stress, lichaamsvreemde stoffen en ontstekingen wordt de darmwand doorlaatbaar. Als gevolg hiervan kunnen voedingsmiddelen, die normaal in een afgebroken vorm in de bloedbaan terecht komen, in zijn geheel in de bloedbaan terecht komen . De IgG-antilichamen die gemaakt worden binden aan de antigenen van deze voedingsmiddelen. Deze antigeen-antilichaam bindingen worden herkend door witte bloedcellen die hieraan binden om zo immuun complexen te vormen. Dit proces leidt tot het vrijlaten van ontstekingsfactoren en het activeren van de specifieke immuuncellen (T- en B-cellen) die vervolgens een celdodende immuunreactie opstarten. Deze reactie is vertraagd en zorgt voor een laaggradige ontsteking. De meeste symptomen treden dus ook later op waardoor het moeilijk is te diagnosticeren welke specifiek voedingsmiddel de reactie heeft veroorzaakt. Deze symptomen kunnen zijn: diarree, opgeblazen gevoel, hoofdpijn/migraine of huidproblemen.

De ImuPro test is een test die IgG-type III voedselallergieën detecteert door middel van verhoogde IgG-antilichamen detectie in het bloed voor specifieke voedingsmiddelen. De uitslag van deze test is een rapportage die je adviseert wat de veranderen, vervangen of te elimineren uit je dieet. Door middel van deze test kunnen jouw persoonlijke “trigger foods” die de vertraagde ontstekingsreacties veroorzaken worden opgespoord.

Overzicht van verschillen tussen IgE- en IgG voedselallergieën

Verschil IgE IgG
Immuunreactie Productie van IgE antilichamen

Vrijlaten van histamine

Productie van IgG antilichamen

Vrijlaten van ontstekingsstimulerende factoren

Symptomen Jeuk, rode huid, anafylactische schok, zwelling Chronische ontsteking, reumatoïde artritis, prikkelbare darmsyndroom, eczeem, migraine, obesitas
Start symptomen Direct Na een paar uur of zelfs dagen
Diagnostisering Huidpriktest of een specifieke IgE bloedtest IgG bloedtest met een eliminatie, provocatiedieet

IgG-allergenen testen met de ImuPro

De ImuPro testen worden door een gecertificeerde gepubliceerd en zijn al meer dan 15 jaar beschikbaar op de markt. Het is een uniek concept. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk hier onder onze ImuPro producten en bestel ze online bij VicoBlue!