In 2018 heeft de Nederlandse overheid een belangrijke stap gezet in de richting van een gezondere samenleving door het Preventieakkoord te introduceren. Dit baanbrekende akkoord is ontworpen om de gezondheid van de bevolking te verbeteren door middel van preventieve maatregelen op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Achtergrond

Nederland, net als vele andere landen, staat voor de uitdaging van een toenemend aantal gezondheidsproblemen, variërend van hart- en vaatziekten tot diabetes. Deze problemen hebben niet alleen invloed op het individu, maar ook op de gezondheidszorg en de economie als geheel. Het Preventieakkoord is een strategisch initiatief om deze problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen, in plaats van te focussen op het behandelen van symptomen. In het akkoord wordt de focus gelegd op drie belangrijke leefstijlfactoren:

Een rookvrije generatie

Een van de belangrijkste pijlers van het Preventieakkoord is de ambitie om een rookvrije generatie te creëren. Dit betekent dat de overheid streeft naar een samenleving waarin kinderen die geboren zijn in 2018 en later opgroeien in een rookvrije omgeving. Het akkoord omvat maatregelen zoals het verhogen van accijnzen op tabaksproducten, het invoeren van neutrale verpakkingen en het bevorderen van rookvrije sportverenigingen en speelplekken.

Gezonde keuzes gemakkelijker maken

Een ander belangrijk aspect van het Preventieakkoord is de aanpak van overgewicht. Door middel van samenwerking met de voedingsmiddelenindustrie en de horeca wil de overheid gezonde keuzes bevorderen en het aanbod van ongezonde producten verminderen. Daarnaast zijn er initiatieven om de marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen te beperken en de transparantie van voedingsinformatie te vergroten.

Verantwoord drinkgedrag

Het derde aandachtspunt van het Preventieakkoord is het aanpakken van problematisch alcoholgebruik. Dit omvat maatregelen zoals het verminderen van het aantal verkooppunten van alcohol, het beperken van reclame en promotie, en het stimuleren van verantwoord schenkgedrag in de horeca. De overheid wil op deze manier bijdragen aan een cultuur waarin matig alcoholgebruik de norm is.

Samenwerken en betrokkenheid

Een opvallend aspect van het Preventieakkoord is de nadruk op samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en individuen. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen de gestelde doelen worden bereikt. Daarnaast wordt actieve betrokkenheid van burgers aangemoedigd, bijvoorbeeld door lokale initiatieven te ondersteunen die de gezondheid bevorderen.

Onderzoek van het RIVM in 2024

Het Nederlandse Preventieakkoord van 2018 is een krachtige stap in de richting van een gezondere samenleving. Door het aanpakken van belangrijke gezondheidskwesties op het gebied van roken, overgewicht en alcohol draagt de overheid bij aan het creëren van een omgeving waarin gezonde keuzes de norm zijn. Samenwerking en betrokkenheid spelen hierbij een cruciale rol, en het is aan de gehele samenleving om deze gezamenlijke inspanningen te ondersteunen en te omarmen.

Het RIVM heeft een modelberekening gedaan waaruit is gebleken dat de maatregelen zoals deze hierboven beschreven staan, onvoldoende effectief zullen zijn voor de doelstellingen in 2040 te behalen.

Het aantal rokers

Ondanks de gemaakte afspraken zal het aantal rokers in 2040 naar verwachting iets lager liggen dan zonder deze maatregelen. Volgens schattingen zal ongeveer 10% van de volwassenen dan nog steeds roken, in plaats van de ambitie van maximaal 5%. Zonder de afspraken zou dit percentage rond de 13% liggen. Ook wordt voorspeld dat nog steeds 4% van de 12- tot 16-jarigen zal roken, terwijl de ambitie is om in 2040 geen enkele jongere meer te laten roken. Om deze doelen te bereiken, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals extra prijsverhogingen boven op de al overeengekomen verhogingen.

Overgewicht blijft een zorg

Ook de beoogde vermindering van het aantal mensen met overgewicht, zoals vastgesteld in de afspraken, zal naar verwachting niet worden gerealiseerd. De doelstelling is dat in 2040 maximaal 38% van de volwassenen en maximaal 9,1% van de kinderen (4 t/m 17 jaar) overgewicht heeft. Echter, volgens de schattingen zal dit met de huidige afspraken uitkomen op ruim 55% van de volwassenen. Zonder de afspraken zou dit zelfs 58% zijn. Het aantal kinderen met overgewicht zal naar verwachting ongeveer 14% bedragen met de huidige afspraken, in plaats van 15% zonder deze afspraken. Om deze doelen te bereiken, zijn aanvullende en krachtigere maatregelen nodig, zoals het goedkoper maken van gezond voedsel, het beperken van verkooppunten van ongezond voedsel, of het verder beperken van reclame voor ongezond voedsel.

Nauwelijks afname van problematisch alcoholgebruik

Uit berekeningen van het RIVM blijkt verder dat de gemaakte afspraken om problematisch drankgebruik te verminderen in de praktijk onvoldoende effect hebben. De ambitie is om in 2040 het aantal problematische drinkers te beperken tot 5%. Echter, volgens de berekeningen daalt deze groep met de huidige afspraken nauwelijks en komt het naar verwachting uit op ongeveer 8% in 2040. Aanvullende en stevigere maatregelen, zoals prijsverhogingen, het beperken van de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken en het verminderen van reclame, zijn noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

bron: RIVM

De eerste verandering begint bij jezelf

Bovenstaande berekeningen en cijfers laten zien dat het ontzettend belangrijk is voor een gezonde toekomstige generatie om ook zelf initiatief hierin te nemen. VicoBlue is marktleider in het kader van preventieve en leefstijl gerelateerde zelftesten. Wij vinden het belangrijk dat je zelf gezondheid in eigen hand kan nemen door eenvoudig thuis te testen. Voor ons is de gezondheidsdriehoek hierin erg belangrijk, al onze testen focussen op deze driehoek van voeding, beweging en mindset. De eerste verandering begint bij jezelf. Wil jij toewerken naar een gezondere generatie in 2040, zet dan nu de eerste stap naar een gezondere en vitalere jij.

Ontdek onze leefstijltesten: 

  • Voedselallergie IgG-test voor chronische darmklachten, PDS, migraine, eczeem, psoriasis, chronische vermoeidheid en chronische gewrichtspijnen.
  • DNA metabolisme test voor efficiënt en gezond afvallen, ontdek wat jou lichaam nodig heeft op DNA niveau.
  • Stress test om jouw stressprofiel te bepalen en met leefstijladviezen jouw situatie te verbeteren voordat het erger wordt.
  • Darmflora test om jouw darmflora in kaart te brengen en met voedingsadviezen ervoor te zorgen dat het ‘tweede brein’ in balans komt.