Vanuit het afgenomen wangslijmvlies monster wordt DNA verzameld. Dit DNA wordt enkel en alleen gebruikt voor de analyse van de genen die betrokken zijn bij de stofwisseling en nodig zijn voor de resultaten en het advies van de MetaCheck. Na de analyse wordt het DNA materiaal vernietigd. Jouw materiaal wordt dus NIET voor andere doeleinde gebruikt of opgeslagen.