Nee, het advies is om de test uit te voeren op de huidige situatie om zo de reden van klachten of de gezondheidsstatus in kaart te brengen.