Hersenen reageren anders

Onderzoekers van Amsterdam UMC en Yale University hebben ontdekt dat de hersenen van mensen met obesitas anders reageren op voeding in vergelijking met mensen met een gezond gewicht. Deze reactie verandert niet na gewichtsverlies (Bron) . ‘’Hierdoor kan mogelijk verklaard worden waarom mensen met ernstig overgewicht meer eten dan nodig is’’, aldus Mireille Serlie, hoofdonderzoeker en hoogleraar Endocrinologie bij Amsterdam UMC en hoogleraar bij Yale. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in Nature Metabolism.

Hersenactiviteit

In het kader van het onderzoek kregen 30 deelnemers met obesitas en 28 deelnemers met een gezond lichaamsgewicht voeding toegediend via een maagsonde. Tegelijkertijd werd de hersenactiviteit gemeten met behulp van een MRI. Opvallend genoeg bleek dat de hersenactiviteit wel veranderde bij de deelnemers met een gezond lichaamsgewicht wanneer ze voeding in hun maag hadden, maar niet bij de deelnemers met obesitas. Daarnaast werd vastgesteld dat de dopamineafgifte in de hersenen, gemeten met behulp van een SPECT-scan, lager was bij mensen met obesitas. Dopamine is een boodschapper in de hersenen die het mogelijk maakt voor zenuwcellen om met elkaar te communiceren en is belangrijk voor o.a. beweging, genot, aandacht, stemming en motivatie.

Nieuwe metingen na gewichtsverlies

Om te onderzoeken of deze verminderde hersenrespons verbetert na gewichtsverlies, werden de personen met obesitas opnieuw getest nadat ze in een periode van drie maanden 10% van hun lichaamsgewicht hadden verloren door middel van een dieet. “Opmerkelijk genoeg bleven de hersenreacties hetzelfde als vóór het gewichtsverlies. Dit kan bijdragen aan het vaak voorkomende fenomeen van gewichtstoename na succesvol afvallen. Als de hersenen niet mee veranderen is het moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden”, concludeert Serlie.

Overgewicht cijfers in Nederland

In een eerdere blog schreven we al over het overgewichtsprobleem in Nederland en dat dit ook onder jongeren een groot probleem is. Lees hier de blog ‘’Overgewicht treft een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland’’.