Laten we deze gelegenheid aangrijpen om stil te staan bij de slachtoffers van deze ziekte, en het belang meer te leren over hepatitis en hoe we samen kunnen werken aan het elimineren van hepatitis.

Wat is hepatitis?

Hepatitis is een ontsteking van de lever welke wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn verschillende soorten hepatitisvirussen, waarvan de meest voorkomende types zijn: type A, B, C, D en E. Ieder type heeft zijn eigen manier van overgedragen worden en andere gevolgen voor de gezondheid. Hepatitis B en C zijn het meest zorgwekkend, omdat ze vaak leiden tot een chronische infectie. Een chronische leverinfectie kan leiden tot levercirrose, leverfalen en zelfs leverkanker.

De diagnose

Om hepatitis te bestrijden is het van groot belang de ziekte vroegtijdig de detecteren en in te spelen op preventie van de overdracht van het virus. Voor hepatitis B is er bijvoorbeeld een vaccin beschikbaar wat zeer effectief is bij het voorkomen van nieuwe infecties. Voor hepatitis C is er geen vaccin, maar zijn de behandelingen om de ziekte te genezen zeer effectief. Ook het voorkomen van verdere verspreiding verloopt vaak succesvol. Het wordt aanbevolen om met regelmaat te laten testen bij een verhoogd risico op hepatitis C. Een verhoogt risico ontstaat bijvoorbeeld wanneer mensen onbeschermde seks hebben gehad met een besmet persoon of wanneer mensen intraveneus drugs gebruiken.

Misvattingen over hepatitis

Een van de grootste obstakels bij het bestrijden van hepatitis is het stigma dat eromheen hangt. Mensen met hepatitis worden vaak geconfronteerd met discriminatie en vooroordelen, waardoor ze terughoudend kunnen zijn om zicht te laten testen of behandeld te worden. Het is essentieel dat dit stigma doorbroken wordt door meer bewustzijn te creëren en te benadrukken dat hepatitis iedereen kan treffen.

Hoe kun jij bijdragen aan de strijd tegen hepatitis?

Er zijn verschillende manieren waarop jij als individu kan bijdragen:

  1. Laat je testen: als je tot een risicogroep behoort of twijfelt over een eventuele besmetting, laat je dan regelmatig testen.
  2. Informeer jezelf: ken de risicofactoren en preventiemethoden. Verspreid de kennis in je kringen van vrienden en familie.
  3. Bestrijd het stigma: oordeel niet over mensen met een hepatitisinfectie en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Wees een bondgenoot in de strijd tegen discriminatie.
  4. Ondersteun gezondheidsorganisaties: indien mogelijk, doneer aan organisaties die zich inzetten voor hepatitispreventie, screening en behandeling.

De Wereld Hepatitis Dag herinnert ons er aan dat hepatitis een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid en dat er meer inspanningen nodig zijn om deze ziekte uit te bannen. Laten we gezamenlijk streven naar een wereld zonder deze ziekte.

Bronnen: