Geen toegang tot een nieuwe huisarts

In december vorig jaar stonden bijna 5.300 mensen in Nederland op zoek naar een eigen huisarts, terwijl gedurende het hele vierde kwartaal van 2023 veel mensen op een wachtlijst stonden bij hun zorgverzekeraar, vanwege problemen met inschrijving bij een nieuwe huisarts. Met name in gemeenten zoals Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn, wachtten meer dan tweehonderd mensen op een huisarts. Deze groei van wachtlijsten wordt deels toegeschreven aan een toename van het aantal mensen dat een beroep doet op huisartsenzorg, met name als gevolg van de recente griepgolf.

De specialistische zorg is steeds beter toegankelijk

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg blijven problematisch lang. Voor alle hoofddiagnoses, zoals angst, depressie of eetstoornissen, worden de aanmeldwachttijden niet binnen de Treeknorm gehouden. Deze norm, die in 2005 is vastgesteld, stelt een maximale aanvaardbare wachttijd van vier weken voor aanmelding.

Vooral bij een restcategorie van diagnoses, waaronder transgenderzorg en behandelingen voor gedragsstoornissen vallen, zijn de wachttijden het langst. Met name bij transgenderzorg zijn de wachttijden vaak langer dan bij andere diagnoses.

In de specialistische zorg lijkt het juist beter te gaan met de lengte van de wachttijden. Hoewel de wachttijd voor specialistische zorg in sommige regio’s is afgenomen, is er volgens de NZa meer duidelijkheid nodig over de regionale zorgcapaciteit om deze trend voort te zetten. Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht in het aantal mensen op de wachtlijsten in die regio, een taak die bij de zorgverzekeraars ligt.

Toenemende druk op de zorgsector

In de complexe wereld van de gezondheidszorg staan huisartsen aan de frontlinie van patiëntenzorg. Ze zijn de eerste lijn van medische hulp, vaak het eerste contactpunt voor mensen die medische hulp nodig hebben. Echter, de afgelopen jaren hebben we een toenemende druk op huisartsenpraktijken gezien, wat heeft geleid tot zorgtekorten en uitdagingen in de zorgverlening zoals nu ook door de Nederlandse Zorgautoriteit is bevestigd.

Toenemende druk

De druk op huisartsen neemt gestaag toe. Een van de belangrijkste oorzaken is de groeiende vraag naar gezondheidsdiensten, de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten. Deze factoren resulteren in een groter aantal patiënten dat medische hulp zoekt, waardoor huisartsenpraktijken overweldigd raken.

Bovendien is er een verschuiving gaande in de aard van de gezondheidszorg, waarbij huisartsen steeds meer te maken krijgen met complexe en chronische aandoeningen die een uitgebreidere behandeling en follow-up vereisen. Dit legt extra druk op hun tijd en middelen.

Tekorten in de zorg

Als gevolg van deze toenemende druk ervaren huisartsenpraktijken tekorten op verschillende gebieden. Een van de meest opvallende tekorten is het gebrek aan beschikbaarheid van huisartsen. Veel praktijken hebben moeite om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, wat leidt tot langere wachttijden voor afspraken en patiënten die geen vaste huisarts kunnen vinden.

Daarnaast ervaren huisartsen een gebrek aan ondersteunend personeel, zoals praktijkondersteuners en verpleegkundigen, die een cruciale rol spelen bij het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten. Het gebrek aan deze ondersteuning kan leiden tot een overbelasting van huisartsen en een verminderde kwaliteit van zorg.

Impact op zorgverlening

De hoge druk op huisartsen heeft een significante impact op de zorgverlening. Het kan leiden tot vermoeidheid en burn-out onder huisartsen, wat de kwaliteit van zorg kan aantasten en de patiëntveiligheid in gevaar kan brengen. Bovendien kunnen langere wachttijden en beperkte toegang tot zorg leiden tot verergering van gezondheidsproblemen bij patiënten en een toename van het aantal spoedgevallen.

Jouw gezondheid in eigen handen

Het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid wordt steeds belangrijker in de moderne samenleving, zo kunnen we met elkaar de druk op de zorgsector verminderen en wordt er in de toekomst meer gefocust op huisartsenzorg wanneer dit ook echt nodig is.

Een opkomende trend die hierbij ondersteuning biedt, is het gebruik van thuistesten, vaak met begeleiding van gezondheidscoaches. Deze testen stellen je in staat om jouw gezondheid te monitoren en potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen, allemaal vanuit het comfort van hun eigen huis. Door middel van regelmatig testen kun je meer inzicht krijgen in jouw gezondheidsstatus en zo proactief werken aan het verbeteren van jouw welzijn. Het toevoegen van begeleiding door coaches kan extra ondersteuning bieden bij het interpreteren van de testresultaten, het stellen van gezondheidsdoelen en het implementeren van gezonde gewoonten in het dagelijks leven. Op deze manier kunnen thuistesten met begeleiding van coaches een waardevol instrument worden voor het behouden en verbeteren van de gezondheid op individueel niveau.

Met onze thuistesten en gezondheidsconcepten heb jij een eerste handvat om preventief te handelen en gezond en vitaal ouder te worden. Al onze kerntesten zijn inclusief een gratis coaching sessie met een van onze gecertificeerde VicoBlue coaches. Zo krijg je een eerste advies mee om aan de slag te gaan met jouw leefstijlverandering.

Bekijk hier onze testen.