Darmflora test

Met de unieke darmflora test krijg jij inzicht in de balans van de bacteriën in jouw darm en wat dit betekent voor jouw gezondheid.

Voedselallergie test

ImuPro, testen op voedselallergie (IgG)

De darmflora

Onze darmflora bestaat uit biljoenen bacteriën, gisten, schimmels en virussen. Deze bacteriën zijn zelfs goed voor onze gezondheid omdat ze bijdragen aan een gezonde darmwand, ze stimuleren ons immuunsysteem en helpen mee in onze vertering. Indien er sprake is van een disbalans van de ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën kan dat ook effect hebben op andere systemen in het lichaam en op deze manier bijdragen aan specifieke klachten en ziektes. Zo kan een disbalans in de darm zorgen voor laaggradige ontstekingen in de darm doordat bijvoorbeeld ‘slechte’ bacteriën en bepaalde schimmels, de overhand krijgen. Met onze unieke darmflora test kun je de samenstelling van jouw darmflora in kaart brengen waarbij niet alleen wordt gekeken naar aantallen, maar ook naar de activiteit van deze organismen. Deze test kan perfect worden ingezet voorafgaand- of na het uitvoeren van onze ImuPro test om het volledig beeld van de darmen in kaart te brengen.

Een voedselallergie is een abnormale immuunreactie van het lichaam tegen een bepaald soort voeding. De klassieke voedselallergie veroorzaakt door Immunoglobuline (IgE) antistoffen zorgt voor een acute en hevige reactie. Een vertraagde voedselallergie, veroorzaakt door IgG antistoffen daarentegen, kan vaak leiden tot laaggradige ontstekingen waarbij de symptomen pas uren- of zelfs dagen later optreden. Deze symptomen kunnen zich uiteindelijk ontwikkelen in chronische klachten zoals migraine, diarree, prikkelbare darmsyndroom en obesitas. Met de ImuPro test worden de IgG reacties tegen een breed scala aan voedingsmiddelen in kaart gebracht. In de volksmond wordt een dergelijke test ook wel een voedselovergevoeligheid test genoemd, of voedselintolerantietest. Een voedselintolerantietest is echter niet de juiste benaming voor zo’n onderzoek. Dat zullen wij op deze pagina toelichten.

Voordelen darmflora test

  • Volledig gepersonaliseerd rapport
  • Meet niet alleen aantallen, maar ook de verhouding tussen actieve en inactieve micro-organismen
  • Makkelijk af te nemen
  • Gebaseerd op een innovatieve methode
  • Geen retourzendingskosten (binnen Nederland)
  • Resultaat binnen 2 weken bekend na ontvangst in het laboratorium

De darmflora test uitgelegd in 6 stappen

In onze darmen leven enorm veel micro-organismen zoals bacteriën, gisten, schimmels en virussen die allemaal samen onze darmflora vormen. De darmflora wordt gevormd direct na de geboorte en de diversiteit van de micro-organismen in de darm wordt beïnvloed door genetische factoren, omgevingsfactoren en voeding1. Onze darmflora verricht goed werkt voor het lichaam en werkt zelf voordelig voor meerdere lichaamsprocessen.

De bacteriën in de darm zijn in staat om suikers te verteren en voedingsstoffen uit ons eten te halen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat de bacteriën onverteerbare vezels kunnen afbreken waardoor allerlei nuttige stoffen vrijkomen die de darmwand gezond houden en helpen bij een soepele stoelgang. De aanwezigheid van bepaalde bacteriën in de darm zorgt ook voor de vrijlating van hormonen die betrokken zijn bij het metabolisme2.

De bacteriën in de darm spelen ook een belangrijke rol in de training en het functioneren van het immuunsysteem van de gastheer. Daarentegen speelt het immuunsysteem ook een belangrijke rol in de diversiteit van de darmflora. De samenwerking tussen het immuunsysteem en de bacteriën in de darm zorgen voor een bescherming tegen pathogenen en lichaamsvreemde stoffen3.

De darmflora wordt ook wel het tweede brein genoemd en de bacteriën in de darmen hebben invloed op je gedrag en stemming. De darm-brein as (gut-brain axis) is de bidirectionale (twee-richting) communicatie tussen het zenuwstelsel en de darmen waarbij de emotionele en cognitieve delen van de hersenen worden gelinkt met de darmfunctie4.

De micro-organismen die leven in de darm werken dus voordelig voor de gastheer, maar deze micro-organismen hebben de processen van de gastheer ook nodig. Dit langdurig samenleven waarbij beide organismen voordeel hebben wordt symbiose genoemd.  In de darmflora moet er voor een gezonde situatie voor de gastheer sprake zijn van de juiste balans tussen goede, neutrale en slechte micro-organismen. De balans/symbiose houdt in dat micro-organismen in een deel van de darmwand koloniseren, en vooral dat de slechte bacteriën daarbij niet de overhand kunnen krijgen. Indien de balans verstoord wordt, is er sprake van dysbiose5.

De darm kolonisatie van verschillende soorten bacteriën, gisten, schimmels en virussen wordt in balans gehouden door ons eigen lichaam. Door de verschillende leefstijl- en voedingsinvloeden kan de balans verstoord raken waardoor dysbiose in de darm optreedt. Dysbiose kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica, de mate van beweging, de mate van stress of door een bepaald voedingspatroon.

Indien er sprake is van dysbiose in de darm kan dat ook effect hebben op andere systemen in het lichaam en op deze manier bijdragen aan specifieke klachten en ziektes. Zo kan een dysbiose in de darm zorgen voor laaggradige ontstekingen in de darm doordat bijvoorbeeld ‘slechte’ bacteriën zoals Escherichia Coli, Clostridium en bepaalde schimmels, de overhand krijgen. Een dysbiose in de darm kan een doorlaatbare darmwand veroorzaken die meerdere chronische klachten tot gevolg kan hebben, denk aan een opgeblazen gevoel, het prikkelbare darmsyndroom of diarree6.

.

De klachten die kunnen ontstaan door dysbiose in de darm kunnen erg specifiek zijn, of breder van aard. Met ons uitgebreide darmflora onderzoek kunnen we in kaart brengen hoe de situatie in jouw darmen is. Tijdens het onderzoek worden alle levende micro-organismen in de darm gemeten. Daarnaast is onze test uniek omdat niet alleen het aantal micro-organismen in de darm wordt bepaald, maar ook de microbiële activiteit van de individuele groepen geanalyseerd wordt. Jouw persoonlijke darmkolonisatie van de verschillende bacteriegroepen wordt daarbij vergeleken met de normaalwaardes. Tijdens het onderzoek zullen ook de gisten en schimmels onderzocht worden. Ten slotte houdt het onderzoek ook in dat de ontlasting beoordeeld worden op verschillend eigenschappen, waaronder bijvoorbeeld de kleur, consistentie, pH-waarde, kolonisatie-resistentie en diversiteit.

Een individueel adviesplan zal worden opgesteld aan de hand van uw resultaten. De bacteriegroepen die in jouw testresultaat afwijken van de normaalwaardes worden uitgelicht in de persoonlijke testuitslag, met bijbehorend wat het zou kunnen betekenen voor jouw gezondheid dat deze specifieke groepen niet in balans zijn. Van alle groepen micro-organismen die de test onderscheidt wordt daarbij aangegeven welke percentage hiervan actief is. Indien er sprake is van dysbiose, zal dit ook in het rapport beschreven worden. Ten slotte worden gisten en schimmels worden ook meegenomen in uw testresultaat, evenals de eigenschappen die zijn waargenomen van uw ingestuurde ontlasting en wat dit betekend voor de gezondheid en balans van de darm.

De test kan worden ingezet als je last heeft van chronische klachten, met of zonder de verdenking van dysbiose als oorzaak van de klachten. Voorbeelden van chronische klachten die vaak gepaard gaan met dysbiose zijn:

–              Concentratieproblemen

–              Verstoringen van het vetmetabolisme

–              Allergische overgevoeligheid

–              (Infectieuze) diarree

–              Tandvleesontsteking

–              Chronisch inflammatoire darmziekten

–              Somberheid

–              Chronische vermoeidheid

–              Ziekte van Crohn

–              Prikkelbare darmsyndroom

Er is een relatie tussen dysbiose van de darm, de doorlaatbaarheid van de darmwand en laaggradige ontstekingen in de darm die kunnen leiden tot een IgG-gerelateerde voedselallergie (voor meer informatie kijk dan ook bij het kopje voedselallergie test). Daarom kan het zinvol zijn om de darmfora test in te zetten voorafgaand aan- of zelf na het uitvoeren van de ImuPro voedselallergie test (IgG).

Bestel de test: Je krijgt een afname set thuisgestuurd met daarbij duidelijke instructies voor het opvangen van jouw ontlasting.

Afname en verzenden: Het afnamemateriaal kan, samen met de formulieren, worden verzonden naar het laboratorium door middel van de medische retourenvelop. Dit is geheel kosteloos.

Resultaat: Binnen het streven van 2 weken ontvang je het resultaat in PDF-vorm in een e-mail via een twee factor verificatie met een SMS-code.

Ervaringen

Bekijk hieronder enkele ervaringen over onze concepten en onderzoeken.

Ik heb heel goede ervaringen met de imupro. Het is een duidelijke test, vooral voor cliënten.
Het brengt rust in het maagdarmstelsel, waardoor er ruimte ontstaat om het maagdarmstelsel te herstellen en te versterken.

Ik heb meerdere voorbeelden van succesverhalen, maar een recent voorbeeld is van een man van 43 jaar. Hij was vaak moe en moest ’s middags zelfs een powernap moest doen om het eind van de dag halen. Daarnaast had hij vaak een opgeblazen gevoel en voelde hij zich down. Ik heb hem een aangepast voedingspatroon geadviseerd en zag hem na 8 weken terug. Hij had zich meteen strikt aan de aanpassingen gehouden en dat was goed te doen. Zijn inspanningen werden beloond: hij heeft veel meer energie en de powernaps zijn verleden tijd. Zijn ontlasting ziet er veel beter uit, het opgeblazen gevoel is weg en hij is niet meer down of depri. Prachtig resultaat dus!

Peggy v.d. Jagt, Praktijk Vitamina

Al enige jaren maak ik gebruik van de igg-voedselallergie testen van van imupro. Bijna al mijn cliënten ondergaan een reinigingskuur in combinatie met darmspoelingen. Bij deze reset (van zowel als lichaam als geest) adviseer ik regelmatig de imupro intolerantie test omdat deze mogelijke voedseltriggers aan het licht brengt. Als deze triggers voor ten minste 5 weken vermeden moeten worden is het een fantastisch mooie aanvulling op het reinigingstraject.
Een voorbeeld hiervan is:

Man, opgeblazen gevoel, huiduitslag, kringen rondom ogen en overgewicht. Na het vermijden van de triggers, het volgen van een aangepast dieet en colonhydrotherapie is hij een heel ander mens.

Het laten staan van alcohol en koffie is tot zijn grote verbazing totaal geen probleem meer.

Melanie Braat, Praktijk Vitamelle

Begrippenlijst

Hormonen: Dit zijn signaalstoffen die door specifieke klieren via de bloedbaan aan doelwitcellen of weefsels worden afgegeven. Hormonen hebben een belangrijke regelfunctie in het lichaam, denk bijvoorbeeld aan het hormoon insuline die de bloedglucose kan reguleren.

Metabolisme: Metabolisme is een ander woord voor de stofwisseling. Dit is een reeks van processen waarbij de omzetting van voedingsstoffen plaatsvindt waarbij energie vrij komt die gebruikt wordt als brandstof voor het lichaam.

Gastheer: Een gastheer is een organisme dat een ander organisme bij zich draagt. In het geval van de darmflora is de mens de gastheer.

Pathogeen: Dit is een ziekteverwekker van biologische oorsprong, denk aan bacteriën, virussen, gisten en schimmels. Een pathogeen wordt door het lichaam herkend als iets wat moet worden opgeruimd door het immuunsysteem.

Darm-brein as (gut-brain axis): Dit is een twee-richting biochemische route tussen de maagdarmstelsel en het centrale zenuwstelsel. Het beschrijft de rol van de micro-organismen in de darm in de biochemische communicatie naar het brein toe.

Bidirectioneel:  bidirectioneel betekent twee-richting waarbij in dit geval signalen in beide richtingen verlopen.

Cognitief: Deze term duidt op alles wat betrekking heeft op de cognitie, dit is het mentale proces dat het denken, leren en het geheugen betreft.

Organisme: Dit is een levend wezen die zich door middel van biologische processen zoals het metabolisme in stand kan houden. Enkele voorbeelden van organismen zijn; mensen, dieren, planten, bacteriën en schimmels.

Symbiose: dit is het samenleven van twee organismen waarbij ten minste één organisme een voordeel heeft bij deze samenleving.

Kolonisatie (-resistentie): de mate waarin bacteriën, bijvoorbeeld in de darm of op de huid, weerstand kunnen bieden tegen nieuw groeiende (koloniserende) bacteriën.

Dysbiose: dit is een verstoorde balans in bacteriën waarbij de ‘slechte’ en ziekmakende bacteriën de bovenhand nemen.

Escherichia Coli: Dit is een bacterie die voorkomt in de darm van zoogdieren en nodig is voor het verteren van voeding. De bacterie kan schadelijk zijn voor de gezondheid naar mate het aantal te hoog is en wanneer de bacterie zich op een andere locatie in het lichaam gaat nestelen.

Clostridium: Dit is een bacterie die over het algemeen wordt beschouwd als ‘slechte’ bacterie. Zo kan het tetanus veroorzaken en wondinfecties.

Microbiële activiteit: De microbiële activiteit van een bacterie laat zien hoe goed de bacteriën organische stoffen kunne omzetten in stikstof, zwavelstof en fosfaat. Het laat dus zien of de bacteriën nog actief zijn in hun biologische processen.

Consistentie: de samenhang van de ontlasting. Er wordt vaak ook gesproken over vorm en consistentie.

pH-waarde: De pH waarde is de maat voor zuurtegraad van een oplossing of een milieu. Hoe lager dit getal is, hoe zuurder de omgeving.

IgG-gemedieerd:  Immunoglobuline G gemedieerd betekent dat een voedselallergie veroorzaakt wordt door de immunoglobuline G. Dit is een specifiek antilichaam wat een vertraagde en laaggradige immuunreactie kan veroorzaken.