Check-up Gezondheid

Met een check-up van jouw gezondheid krijg je inzicht in de algehele gezondheid van jouw lichaam.

Voedselallergie test

ImuPro, testen op voedselallergie (IgG)

Gezondheidsscreening

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screening van de gezondheid. Hoe staat het met je cholesterol? Hoe ziet jouw bloedbeeld eruit? Werken jouw lever en nieren nog goed? In het kader van preventie van bepaalde ziektes en aandoeningen is het goed om afwijkingen in deze parameters tijdig te constateren. De gezondheidsscreening is een uitgebreide bloedtest die met regelmaat kan worden uitgevoerd om een status van jouw vitale organen en functies in kaart te brengen.

Ook is de gezondheidsscreening een test die kan worden uitgevoerd als je last hebt van bepaalde klachten waarvan de oorzaak nog onbekend is. Met deze test zou je erachter kunnen komen vanuit welke hoek de klachten ontstaan.

Een voedselallergie is een abnormale immuunreactie van het lichaam tegen een bepaald soort voeding. De klassieke voedselallergie veroorzaakt door Immunoglobuline (IgE) antistoffen zorgt voor een acute en hevige reactie. Een vertraagde voedselallergie, veroorzaakt door IgG antistoffen daarentegen, kan vaak leiden tot laaggradige ontstekingen waarbij de symptomen pas uren- of zelfs dagen later optreden. Deze symptomen kunnen zich uiteindelijk ontwikkelen in chronische klachten zoals migraine, diarree, prikkelbare darmsyndroom en obesitas. Met de ImuPro test worden de IgG reacties tegen een breed scala aan voedingsmiddelen in kaart gebracht. In de volksmond wordt een dergelijke test ook wel een voedselovergevoeligheid test genoemd, of voedselintolerantietest. Een voedselintolerantietest is echter niet de juiste benaming voor zo’n onderzoek. Dat zullen wij op deze pagina toelichten.

Voordelen Check-up Gezondheid

  • Test uitgebreid op o.a. hart, lever/nier, schildklier en cholesterol
  • Test jouw algehele vitale functies
  • Krijg in één overzicht een gepersonaliseerd rapport met hierop jouw resultaten
  • Geen retourzendingskosten (binnen Nederland)
  • Onderzoek wordt gefaciliteerd door een EN:ISO17025 geaccrediteerd laboratorium
  • Resultaat binnen 2 weken bekend na ontvangst in het laboratorium
  • Bespreken van resultaten kan met een VicoBlue Coach

De Check-up voor jouw gezondheid uitgelegd in 7 stappen

Het menselijk lichaam bestaat uit een geheel van organen, weefsels en cellen waarin meerdere lichaamsprocessen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de mens zich gezond ontwikkeld. Deze processen zijn zo belangrijk dat een afwijking of probleem kan leiden tot een ziekte, klacht, aandoening of zelf levensbedreigende situatie.

Het lichaam bestaat uit verschillende ‘afdelingen’ die elk een eigen taak uitvoeren. Deze ‘afdelingen’ zijn het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het hart- en bloedvatenstelsel, het bewegingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het urinair stelsel, het afweerstelsel en de zintuigen.  De organen, weefsels, cellen en moleculen binnen deze ‘afdelingen’ zorgen ervoor dat de functies op een juiste manier worden uitgevoerd1.

Al deze stelsels samen zorgen ervoor dat wij als mens kunnen bestaan en functioneren. De vitale organen zijn de organen in het lichaam die essentieel zijn om in leven te blijven zoals; het hart, de hersenen, de nieren, de lever en de longen. In onderstaande blokken worden enkele van de belangrijkste vitale functies van het menselijk lichaam beschreven.

Het hart en de bloedsomloop zijn één van de belangrijkste vitale functies omdat ze er samen voor zorgen dat het bloed met daarin essentiële bouwstenen, cellen en stoffen getransporteerd worden door het lichaam. Deze essentiële factoren zijn nodig als brandstof voor andere organen en weefsels om hun functie correct te kunnen uitvoeren. Het is daarom ook niet verrassend dat hart- en vaatziekten (hartinfarct, hartstilstand, aneurysma, hartritmestoornissen, hartfalen en beroerte) bovenaan de lijst staan van doodsoorzaken wereldwijd2,3.

De risicofactoren voor het ontwikkelen van hart – en vaatziekten zijn roken, een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes, overgewicht en stress. Het bestaan van hart – en vaatziekte in de familie verhoogt de kans3. Het voorkomen van een verhoogde cholesterol is een belangrijke stap in de preventie van hart – en vaatziekte.

Een verhoogde cholesterol kan worden veroorzaakt door overgewicht, obesitas, en een vetrijk dieet. Vetten zijn niet oplosbaar in water en kunnen dus niet door de bloedbaan getransporteerd worden. Vetdeeltjes worden daarom in het bloed vervoerd door middel van lipoproteïne zoals ‘low-density lipoprotein’ (LDL) en ‘high-density lipoprotein’ (HDL). Cholesterol zal binden aan deze lipoproteïne om zo HDL-cholesterol en LDL-cholesterol te vormen. Apolipoproteïne B is een structuureiwit dat aanwezig is in alle lipoproteïne en laat een goed beeld zien van het aantal vetmoleculen in het bloed.

Vetdeeltjes zijn ook belangrijk voor het lichaam omdat ze worden afgebroken tot tryglyceriden die dienen als bouwstenen voor het lichaam. HDL-cholesterol is een ‘goede’ cholesterol omdat het vetdeeltjes en cholesterol uit het bloed kan wegnemen om af te voeren naar de lever4. Daarentegen is LDLcholesterol, en met name bepaalde fracties hiervan, een groot risico voor de vorming van hart en vaatziekten omdat het cholesterol door het lichaam transporteert via de bloedbaan4,5,6. Bij een te veel aan LDL-cholesterol blijft cholesterol achter in de bloedbaan en binden aan de binnenkant van de aderen en haarvaten. Ook kunnen vetdeeltjes die aan de binnenkant van de aderen blijven zitten leiden tot ontstekingsreacties5. Als gevolg daarvan kan het bloed minder goed door de aderen en haarvaten heen en kan een ader zelfs dichtslippen. Dit verhoogt de bloeddruk en kan problemen met het hart tot gevolg hebben, zoals een hartinfarct4,5,6.

De lever bestaat uit cellen die worden omringd door aftakkingen van bloedvaten en de galbuis. De lever zorgt voor de vorming van gal dat door de galblaas wordt uitgescheiden in de dunne darm om vetten af te breken. Ook is de lever belangrijk in de koolhydraat-, eiwit-, en vetstofwisseling. Suikers die het lichaam binnenkomen worden afgebroken en opgeslagen in de lever als glycogeen. Glycogeen kan tijdens inspanning weer worden omgezet tot glucose dat dient als brandstof voor het lichaam. Aminozuren uit voeding worden uit de darm in de bloedvaten opgenomen en getransporteerd naar de lever. De lever kan uit deze aminozuren weer nieuwe functionele eiwitten maken. Verder kan de lever de ‘slechte’ verzadigde vetzuren omzetten naar de ‘betere’ onverzadigde vetzuren. De lever speelt ook een belangrijke rol bij het ontgiften van het lichaam door schadelijke stoffen zoals alcohol en medicijnen onschadelijk te maken. Tot slot dient de lever als (tijdelijke) opslag voor meerdere stoffen zoals glycogeen, vetten, aminozuren, vitamines en mineralen7.

Bij een beschadiging van de lever kunnen meerdere leverproblemen optreden. Klachten die voorkomen bij leverproblemen zijn: een opgezette buik, misselijkheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies, verlies van spiermassa, geelzucht, vermoeidheid, jeuk, uitblijven van de menstruatie en een slechte adem8.

Door middel van een bloedanalyse kan worden opgemerkt of er mogelijk sprake is van schade aan de lever. Ferritine is een eiwit dat ijzer kan opslaan in het lichaam. Het komt met name voor in de lever en het beenmerg maar ook in het bloed. Er is altijd een kleine hoeveelheid ferritine in het bloed aanwezig en deze referentie kan worden gebruikt als maat voor de hoeveelheid ferritine in de lever. ASAT en ALAT zijn enzymen die vaak worden gebruikt om een leverafwijking vast te stellen. Een stijging van ASAT/ALAT in het bloed betekent dat er schade kan zijn aan de lever. Gamma GT is een leverenzym dat functioneert in de afbraak van voedingsmiddelen en afvalstoffen. Een hoge gamma GT waarde kan iets zeggen over de gezondheid en het alcoholgebruik van een persoon. Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed dat wordt gemaakt in de lever. Albumine zorgt voor het transport van verschillende stoffen, zoals hormonen, calcium en vitaminen, dóór het bloed naar de lichaamscellen9,10.

De nieren zijn belangrijke organen omdat ze afvalstoffen en elektrolyten (natrium, fosfor en calcium) filteren uit het bloed waarna water en afvalstoffen over blijven die samen de urine vormen. De nieren zorgen voor de balans tussen water en zouten in het lichaam, zo produceren ze extra urine als je drinkt en minder als je hebt gezweet. De nieren zijn ook medeverantwoordelijk voor het reguleren van de bloeddruk, vandaar dat een afwijking in de nieren ook kan leiden tot hart- en vaatziekten. Verder zorgen de nieren ook voor sterke botten door de handhaving van calcium en fosfor in het bloed, dragen ze bij aan de zuurtegraad in het bloed en maken ze hormonen aan die stimuleren om rode bloedcellen aan te maken11.

Problemen in de nieren of de nierfunctie kan leiden tot een ophoping van vocht en afvalstoffen in het lichaam, dit wordt chronische nierziekte genoemd12. Problemen in de nieren kunnen leiden tot een ontregelde bloeddruk en er kan bloedarmoede ontstaan doordat er minder rode bloedcellen worden aangemaakt. Ook kan er botontkalking optreden door een ontregelde calciumopname11.

Door middel van bloedanalyse kan worden opgemerkt of er mogelijk sprake is van schade aan – of het niet correct functioneren van de nieren. Creatinine is een afbraakproduct van creatininefosfaat in het spierweefsel. Creatinine wordt in de nieren met name passief gefiltreerd waardoor er in het bloed een evenwichtsspiegel ontstaat die het resultaat van de productiesnelheid in de spieren en de verwijdering door nieren in kaart kan brengen13. eGFR staat voor glomerulaire filtratiesnelheid die iets zegt over de totale volume voorurine dat in een bepaalde tijd gefilterd wordt door de glomeruli van de nieren. Ureum is een stikstofhoudende verbinding dat als afvalproduct vrijkomt bij de eiwitstofwisseling in de lever. Ureum wordt vervolgens uitgescheiden door de nieren. Urinezuur wordt gevormd bij de afbraak van purine, een stof die gebruikt wordt in de bouwstenen die nodig zijn voor de vorming van DNA. Abnormale serum waardes van urinezuur duiden op afwijkingen in de productie en secretie door de nieren 14.

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screenen van de gezondheid. Naast de specifieke vitale organen is het ook belangrijk om het algemene bloedbeeld in kaart te brengen. Een volledig bloedbeeld wordt vaak getest om te screenen op de aanwezigheid van bloedarmoede, een stollingsprobleem of een infectie. De testen die hierbij worden meegenomen zijn de totale rode bloedcellen (RBC), de grootte en vulling van deze rode bloedcellen (MCV, MCH, MCHC), de hemoglobine (het zuurstof vervoerende deel van de rode bloedcel) en hematocriet. Verder wordt er bij witte bloedcellen gekeken naar afwijkende aantallen onder de soorten leukocyten. Verder wordt ook nog de grootte en het aantal bloedplaatjes geanalyseerd.

Ontstekingen zorgen voor schade aan bijvoorbeeld bloedcellen, aderen en haarvaten en omliggend weefsel. In sommige gevallen is een ontsteking zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan een open wond. Het is ook mogelijk dat een ontsteking niet direct leidt tot een zichtbare immuunreactie, dan is er sprake van een laaggradige ontsteking. Deze laaggradige ontstekingen hebben vaak vage chronische klachten tot gevolg waarbij geen oorzaak kan worden aangewezen. Op het moment dat er een sprake is van een laaggradige ontsteking wordt C-reactive protein (CRP) geactiveerd. Dit is een ontstekingsfactor die pathogene eiwitten kan herkennen en na activatie in de bloedbaan terecht komt. Het nadeel van CRP is dat het in relatief lage concentraties voorkomt in het bloed omdat er sprake is van een laaggradige ontsteking. Ultra-sensitief CRP (hs-CRP) is een zeer gevoelig onderzoek voor CRP en kan ook kleine concentraties in het bloed meten. Deze meting is maat voor laaggradige ontstekingen in het lichaam15.

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screenen van de gezondheid. In het kader van preventie van bepaalde ziekten en aandoeningen is het goed om afwijkingen in deze parameters tijdig te constateren. De gezondheidsscreening is een uitgebreide bloedtest die met regelmaat kan worden uitgevoerd om een status van jouw vitale organen en functies in kaart te brengen.

Ook is de gezondheidsscreening een test die kan worden uitgevoerd als je last hebt van bepaalde klachten waarvan de oorzaak nog onbekend is. Met deze test zou je erachter kunnen komen vanuit welke hoek de klachten ontstaan.

Bestel de test: Je krijgt een afname set thuisgestuurd met daarbij duidelijke instructies voor het afnemen van jouw bloed door middel van de armprik. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende prikpunten door heel Nederland.

Afname en verzenden: Het afnamemateriaal kan, samen met de formulieren, worden verzonden naar het laboratorium door middel van de medische retourenvelop. Dit is geheel kosteloos.

Resultaat: Binnen het streven van 2 weken ontvang je het resultaat in PDF-vorm in een e-mail via een twee factor verificatie met een SMS-code.

Ervaringen

Bekijk hieronder enkele ervaringen over onze concepten en onderzoeken.

Ik heb heel goede ervaringen met de imupro. Het is een duidelijke test, vooral voor cliënten.
Het brengt rust in het maagdarmstelsel, waardoor er ruimte ontstaat om het maagdarmstelsel te herstellen en te versterken.

Ik heb meerdere voorbeelden van succesverhalen, maar een recent voorbeeld is van een man van 43 jaar. Hij was vaak moe en moest ’s middags zelfs een powernap moest doen om het eind van de dag halen. Daarnaast had hij vaak een opgeblazen gevoel en voelde hij zich down. Ik heb hem een aangepast voedingspatroon geadviseerd en zag hem na 8 weken terug. Hij had zich meteen strikt aan de aanpassingen gehouden en dat was goed te doen. Zijn inspanningen werden beloond: hij heeft veel meer energie en de powernaps zijn verleden tijd. Zijn ontlasting ziet er veel beter uit, het opgeblazen gevoel is weg en hij is niet meer down of depri. Prachtig resultaat dus!

Peggy v.d. Jagt, Praktijk Vitamina

Al enige jaren maak ik gebruik van de igg-voedselallergie testen van van imupro. Bijna al mijn cliënten ondergaan een reinigingskuur in combinatie met darmspoelingen. Bij deze reset (van zowel als lichaam als geest) adviseer ik regelmatig de imupro intolerantie test omdat deze mogelijke voedseltriggers aan het licht brengt. Als deze triggers voor ten minste 5 weken vermeden moeten worden is het een fantastisch mooie aanvulling op het reinigingstraject.
Een voorbeeld hiervan is:

Man, opgeblazen gevoel, huiduitslag, kringen rondom ogen en overgewicht. Na het vermijden van de triggers, het volgen van een aangepast dieet en colonhydrotherapie is hij een heel ander mens.

Het laten staan van alcohol en koffie is tot zijn grote verbazing totaal geen probleem meer.

Melanie Braat, Praktijk Vitamelle

Begrippenlijst

Orgaan: Een orgaan is een geheel van weefsels met een of meerdere functies. Voorbeelden van organen zijn de lever, de nieren, het hart, de hersenen, de schildklier etc.

Weefsel: Een weefsel is een geheel van cellen met onderlinge gelijke of vergelijkbare functies. Voorbeelden van weefsels zijn bindweefsel, vetweefsel en bloed.

Cel: Een cel is het kleinste onderdeel van een organisme die alle genetische informatie bevat.

Zenuwstelsel: Dit is het geheel van zenuwcellen en weefsel die betrokken zijn bij de aansturing en perceptie van het lichaam, zoals de spieren en de zintuigen.

Ademhalingsstelsel: Dit is het organensysteem dat verantwoordelijk is voor de gaswisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide. Dit proces is bekend als ademen.

Hart- en bloedvatenstelsel: Dit is het systeem van bloedvaten waardoor het bloed met daarin belangrijke cellen en stoffen door het lichaam getransporteerd worden.

Bewegingsstelsel: Dit is het geheel van weefsels en organen die betrokken zijn bij de beweging, denk aan spieren en het skelet.

Spijsvertering/metabolisme: Metabolisme is een ander woord voor de stofwisseling. Dit is een reeks van processen waarbij de omzetting van voedingsstoffen plaatsvindt. Hierbij komt energie vrij die gebruikt wordt als brandstof voor het lichaam.

Urinair stelsel: Dit bestaat uit de nieren, nierbekken, urineleiders, de blaas en de plasbuis.

Afweerstelsel/immuunsysteem: Dit is het geheel aan biologische processen dat dient als beschermingsmechanisme van het lichaam. Het zorgt ervoor dat lichaamsvreemde stoffen en bacteriën, virussen en parasieten worden aangevallen.

Molecuul: Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof. Het is opgebouwd uit atomen die via chemische verbindingen met elkaar verbonden zijn.

Hartinfarct: Bij een hartinfarct raakt een bloedvat van het hart verstopt. Een deel van het hart raakt beschadigd doordat het niet genoeg zuurstof meer krijgt.

Aneurysma: Bij een aneurysma is een deel van een bloedvat verwijd waardoor bloedingen in het lichaam kunnen ontstaan.

Lipoproteïne: Dit is een verbinding van eiwitten en vetten waardoor vetdeeltjes ontstaan die wel oplosbaar zijn in water.

LDL: Dit zijn deeltjes in het bloed die zorgen voor het transport van cholesterol van de lever naar de weefsels.

HDL: Dit zijn deeltjes in het bloed die zorgen voor het transport van cholesterol van het bloed naar de lever.

Apolipoproteine B (ApoB): Dit is een apolipoproteïne dat onderdeel is van LDL die cholesterol en vetdeeltjes naar de weefsels vervoeren.

Triglyceriden:  Triglyceriden zijn een type vet, of lipiden, die worden gebruikt als bron en opslagplaats van energie in het lichaam.

Haarvaten: Haarvaten worden ook wel capillaire bloedvaten genoemd. Dit zijn de vertakkingen van de aderen die uitkomen bij organen en weefsels en die dienen als uitwisselingspunt.

Galbuis, -blaas en gal: De galblaas is een peervorming orgaan dat achter de lever ligt. Het orgaan is verbonden met de lever via de galbuis. De galblaas slaat gal op. Dit kan worden afgescheiden van de galblaas en in de dunne darm terecht komen om zo de vertering van vetten te optimaliseren.

Glycogeen: Glycogeen is een meervoudige vorm van glucose dat in de lever wordt opgeslagen. In de lever kan glycogeen worden omgezet tot glucose.

Glucose: Dit is een suiker die behoort tot de koolhydraten. Het dient als energiebron voor het lichaam.

Aminozuren: Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten en zijn onder andere van essentieel belang voor het herstellen en opnieuw opbouwen van lichaamscellen.

Beenmerg: Beenmerg is weefsel dat aanwezig is aan de binnenkant van de botten en zorgt voor de aanmaak van verschillende soorten bloedcellen.

Geelzucht: Dit is een verschijnsel of symptoom waarbij de huid en/of het oogwit geel kleurt.

Elektrolyten: Dit is een chemische verbinding tussen twee polen die opgelost in het bloed of weefsel voorkomt.

Enzym: Enzymen zijn eiwitten die als hulpstof dienen voor allerlei biochemische processen. Mensen, maar ook planten en dieren, hebben veel enzymen in hun lichaam. Je gebruikt bijvoorbeeld enzymen bij de vertering van voedsel om grote koolhydraten in kleinere stukjes te knippen, zodat deze vervolgens in het lichaam opgenomen kunnen worden.

Bloedarmoede: Dit wordt ook wel anemie genoemd en ontstaat wanneer er een te laag gehalte van rode bloedcellen in het lichaam is. Een ijzertekort of een tekort aan hemoglobine kan één van de oorzaken van bloedarmoede zijn.

Glomerulus: Dit is een groepje capillairen omgeven door een kapsel (het kapsel van Bowman) in de nieren. De druk waarmee bloed uit de haarvaten van de glomerulus wordt geperst vormt de filtratie waarmee water en stoffen uit het bloed worden gehaald en in het kapsel van Bowman terecht komen.

Voorurine: Bloedplasma dat onder invloed van de bloeddruk in het kapsel van Bowman wordt geperst.

MCV: Dit staat voor ‘mean corpuscular volume’ en staat voor de grootte van de rode bloedcel.

MCH: Dit staat voor ‘mean corpuscular hemoglobin’ en staat voor de gemiddelde hoeveelheid hemoglobine in de rode bloedcel.

MCHC: Dit staat voor ‘mean corpuscular hemoglobin concentration’ en staat voor de concentratie hemoglobine in de rode bloedcellen.

Hemoglobine: Hemoglobine is een eiwit dat het transport van zuurstof in het bloed verzorgt. Rode bloedcellen bestaan voor 1/3e uit hemoglobine. IJzer in hemoglobine heeft bloed zijn rode kleur.

Hematocriet: Dit is het volume van het bloed dat door de rode bloedcellen wordt ingenomen.

Witte bloedcellen: Witte bloedcellen worden ook wel leukocyten genoemd en zijn de bloedcellen met een celkern. Witte bloedcellen zijn belangrijk in de immuunrespons. Enkele voorbeelden zijn neutrofielen, monocyten en macrofagen.

Bloedplaatje: Bloedplaatje worden ook wel trombocyten genoemd en zijn belangrijk voor de bloedstolling.

Pathogeen: Een pathogeen is een ziekteverwekker die het immuunsysteem activeert. Denk aan bacteriën, schimmels en virussen.