Persoonlijke check gezondheid

Wil je een persoonlijke gezondheidscheck? Met de test ”Persoonlijke Gezondheidscheck” worden belangrijke onderzoeken uitgevoerd voor een algemene status van jouw lichaam en gezondheid.

Jouw persoonlijke gezondheidscheck

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screening van de gezondheid. Hoe staat het met je cholesterol? Hoe ziet jouw bloedbeeld eruit? Werken jouw lever en nieren nog goed? In het kader van preventie van bepaalde ziektes en aandoeningen is het goed om afwijkingen in deze parameters tijdig te constateren. Een gezondheidsscreening met behulp van jouw persoonlijke gezondheidscheck bevat een uitgebreide bloedtest die met regelmaat kan worden uitgevoerd om een status van jouw vitale organen en functies in kaart te brengen.

Ook is de gezondheidsscreeningen een test die kan worden uitgevoerd als je last hebt van bepaalde klachten waarvan de oorzaak nog onbekend is. Met deze test zou je erachter kunnen komen vanuit welke hoek de klachten ontstaan.

  • Test uitgebreid op o.a. hart, lever/nier, schildklier en cholesterol

  • Eenvoudige afname
  • Gepersonaliseerd rapport
  • Analyse uitgevoerd door een ISO17025 geaccrediteerd laboratorium

De check-up gezondheid in 3 stappen

Na het bestellen van de testen versturen wij deze binnen 24 uur gratis naar het adres

Maak eenvoudig een bloedafnameafspraak bij jou in de buurt

Ontvang jouw persoonlijke testresultaten vanuit het laboratorium binnen slechts 2 weken

Het belang van een gezondheidstest

Voor preventie van bepaalde ziekten en aandoeningen is het goed om afwijkingen in parameters tijdig te constateren:

Check-up Gezondheid

Algehele check-up uitvoeren van jouw gezondheid!

De Check-up voor jouw gezondheid uitgelegd in 7 stappen

Het menselijk lichaam bestaat uit een geheel van organen, weefsels en cellen waarin meerdere lichaamsprocessen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de mens zich gezond ontwikkeld. Deze processen zijn zo belangrijk dat een afwijking of probleem kan leiden tot een ziekte, klacht, aandoening of zelf levensbedreigende situatie.

Het lichaam bestaat uit verschillende ‘afdelingen’ die elk een eigen taak uitvoeren. Deze ‘afdelingen’ zijn het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het hart- en bloedvatenstelsel, het bewegingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het urinair stelsel, het afweerstelsel en de zintuigen.  De organen, weefsels, cellen en moleculen binnen deze ‘afdelingen’ zorgen ervoor dat de functies op een juiste manier worden uitgevoerd1.

Al deze stelsels samen zorgen ervoor dat wij als mens kunnen bestaan en functioneren. De vitale organen zijn de organen in het lichaam die essentieel zijn om in leven te blijven zoals; het hart, de hersenen, de nieren, de lever en de longen. In onderstaande blokken worden enkele van de belangrijkste vitale functies van het menselijk lichaam beschreven.

Het hart en de bloedsomloop zijn één van de belangrijkste vitale functies omdat ze er samen voor zorgen dat het bloed met daarin essentiële bouwstenen, cellen en stoffen getransporteerd worden door het lichaam. Deze essentiële factoren zijn nodig als brandstof voor andere organen en weefsels om hun functie correct te kunnen uitvoeren. Het is daarom ook niet verrassend dat hart- en vaatziekten (hartinfarct, hartstilstand, aneurysma, hartritmestoornissen, hartfalen en beroerte) bovenaan de lijst staan van doodsoorzaken wereldwijd2,3.

De risicofactoren voor het ontwikkelen van hart – en vaatziekten zijn roken, een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes, overgewicht en stress. Het bestaan van hart – en vaatziekte in de familie verhoogt de kans3. Het voorkomen van een verhoogde cholesterol is een belangrijke stap in de preventie van hart – en vaatziekte.

Een verhoogde cholesterol kan worden veroorzaakt door overgewicht, obesitas, en een vetrijk dieet. Vetten zijn niet oplosbaar in water en kunnen dus niet door de bloedbaan getransporteerd worden. Vetdeeltjes worden daarom in het bloed vervoerd door middel van lipoproteïne zoals ‘low-density lipoprotein’ (LDL) en ‘high-density lipoprotein’ (HDL). Cholesterol zal binden aan deze lipoproteïne om zo HDL-cholesterol en LDL-cholesterol te vormen. Apolipoproteïne B is een structuureiwit dat aanwezig is in alle lipoproteïne en laat een goed beeld zien van het aantal vetmoleculen in het bloed.

Vetdeeltjes zijn ook belangrijk voor het lichaam omdat ze worden afgebroken tot tryglyceriden die dienen als bouwstenen voor het lichaam. HDL-cholesterol is een ‘goede’ cholesterol omdat het vetdeeltjes en cholesterol uit het bloed kan wegnemen om af te voeren naar de lever4. Daarentegen is LDLcholesterol, en met name bepaalde fracties hiervan, een groot risico voor de vorming van hart en vaatziekten omdat het cholesterol door het lichaam transporteert via de bloedbaan4,5,6. Bij een te veel aan LDL-cholesterol blijft cholesterol achter in de bloedbaan en binden aan de binnenkant van de aderen en haarvaten. Ook kunnen vetdeeltjes die aan de binnenkant van de aderen blijven zitten leiden tot ontstekingsreacties5. Als gevolg daarvan kan het bloed minder goed door de aderen en haarvaten heen en kan een ader zelfs dichtslippen. Dit verhoogt de bloeddruk en kan problemen met het hart tot gevolg hebben, zoals een hartinfarct4,5,6.

De lever bestaat uit cellen die worden omringd door aftakkingen van bloedvaten en de galbuis. De lever zorgt voor de vorming van gal dat door de galblaas wordt uitgescheiden in de dunne darm om vetten af te breken. Ook is de lever belangrijk in de koolhydraat-, eiwit-, en vetstofwisseling. Suikers die het lichaam binnenkomen worden afgebroken en opgeslagen in de lever als glycogeen. Glycogeen kan tijdens inspanning weer worden omgezet tot glucose dat dient als brandstof voor het lichaam. Aminozuren uit voeding worden uit de darm in de bloedvaten opgenomen en getransporteerd naar de lever. De lever kan uit deze aminozuren weer nieuwe functionele eiwitten maken. Verder kan de lever de ‘slechte’ verzadigde vetzuren omzetten naar de ‘betere’ onverzadigde vetzuren. De lever speelt ook een belangrijke rol bij het ontgiften van het lichaam door schadelijke stoffen zoals alcohol en medicijnen onschadelijk te maken. Tot slot dient de lever als (tijdelijke) opslag voor meerdere stoffen zoals glycogeen, vetten, aminozuren, vitamines en mineralen7.

Bij een beschadiging van de lever kunnen meerdere leverproblemen optreden. Klachten die voorkomen bij leverproblemen zijn: een opgezette buik, misselijkheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies, verlies van spiermassa, geelzucht, vermoeidheid, jeuk, uitblijven van de menstruatie en een slechte adem8.

Door middel van een bloedanalyse kan worden opgemerkt of er mogelijk sprake is van schade aan de lever. Ferritine is een eiwit dat ijzer kan opslaan in het lichaam. Het komt met name voor in de lever en het beenmerg maar ook in het bloed. Er is altijd een kleine hoeveelheid ferritine in het bloed aanwezig en deze referentie kan worden gebruikt als maat voor de hoeveelheid ferritine in de lever. ASAT en ALAT zijn enzymen die vaak worden gebruikt om een leverafwijking vast te stellen. Een stijging van ASAT/ALAT in het bloed betekent dat er schade kan zijn aan de lever. Gamma GT is een leverenzym dat functioneert in de afbraak van voedingsmiddelen en afvalstoffen. Een hoge gamma GT waarde kan iets zeggen over de gezondheid en het alcoholgebruik van een persoon. Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed dat wordt gemaakt in de lever. Albumine zorgt voor het transport van verschillende stoffen, zoals hormonen, calcium en vitaminen, dóór het bloed naar de lichaamscellen9,10.

De nieren zijn belangrijke organen omdat ze afvalstoffen en elektrolyten (natrium, fosfor en calcium) filteren uit het bloed waarna water en afvalstoffen over blijven die samen de urine vormen. De nieren zorgen voor de balans tussen water en zouten in het lichaam, zo produceren ze extra urine als je drinkt en minder als je hebt gezweet. De nieren zijn ook medeverantwoordelijk voor het reguleren van de bloeddruk, vandaar dat een afwijking in de nieren ook kan leiden tot hart- en vaatziekten. Verder zorgen de nieren ook voor sterke botten door de handhaving van calcium en fosfor in het bloed, dragen ze bij aan de zuurtegraad in het bloed en maken ze hormonen aan die stimuleren om rode bloedcellen aan te maken11.

Problemen in de nieren of de nierfunctie kan leiden tot een ophoping van vocht en afvalstoffen in het lichaam, dit wordt chronische nierziekte genoemd12. Problemen in de nieren kunnen leiden tot een ontregelde bloeddruk en er kan bloedarmoede ontstaan doordat er minder rode bloedcellen worden aangemaakt. Ook kan er botontkalking optreden door een ontregelde calciumopname11.

Door middel van bloedanalyse kan worden opgemerkt of er mogelijk sprake is van schade aan – of het niet correct functioneren van de nieren. Creatinine is een afbraakproduct van creatininefosfaat in het spierweefsel. Creatinine wordt in de nieren met name passief gefiltreerd waardoor er in het bloed een evenwichtsspiegel ontstaat die het resultaat van de productiesnelheid in de spieren en de verwijdering door nieren in kaart kan brengen13. eGFR staat voor glomerulaire filtratiesnelheid die iets zegt over de totale volume voorurine dat in een bepaalde tijd gefilterd wordt door de glomeruli van de nieren. Ureum is een stikstofhoudende verbinding dat als afvalproduct vrijkomt bij de eiwitstofwisseling in de lever. Ureum wordt vervolgens uitgescheiden door de nieren. Urinezuur wordt gevormd bij de afbraak van purine, een stof die gebruikt wordt in de bouwstenen die nodig zijn voor de vorming van DNA. Abnormale serum waardes van urinezuur duiden op afwijkingen in de productie en secretie door de nieren 14.

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screenen van de gezondheid. Naast de specifieke vitale organen is het ook belangrijk om het algemene bloedbeeld in kaart te brengen. Een volledig bloedbeeld wordt vaak getest om te screenen op de aanwezigheid van bloedarmoede, een stollingsprobleem of een infectie. De testen die hierbij worden meegenomen zijn de totale rode bloedcellen (RBC), de grootte en vulling van deze rode bloedcellen (MCV, MCH, MCHC), de hemoglobine (het zuurstof vervoerende deel van de rode bloedcel) en hematocriet. Verder wordt er bij witte bloedcellen gekeken naar afwijkende aantallen onder de soorten leukocyten. Verder wordt ook nog de grootte en het aantal bloedplaatjes geanalyseerd.

Ontstekingen zorgen voor schade aan bijvoorbeeld bloedcellen, aderen en haarvaten en omliggend weefsel. In sommige gevallen is een ontsteking zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan een open wond. Het is ook mogelijk dat een ontsteking niet direct leidt tot een zichtbare immuunreactie, dan is er sprake van een laaggradige ontsteking. Deze laaggradige ontstekingen hebben vaak vage chronische klachten tot gevolg waarbij geen oorzaak kan worden aangewezen. Op het moment dat er een sprake is van een laaggradige ontsteking wordt C-reactive protein (CRP) geactiveerd. Dit is een ontstekingsfactor die pathogene eiwitten kan herkennen en na activatie in de bloedbaan terecht komt. Het nadeel van CRP is dat het in relatief lage concentraties voorkomt in het bloed omdat er sprake is van een laaggradige ontsteking. Ultra-sensitief CRP (hs-CRP) is een zeer gevoelig onderzoek voor CRP en kan ook kleine concentraties in het bloed meten. Deze meting is maat voor laaggradige ontstekingen in het lichaam15.

Het meten van parameters die de functie van enkele vitale organen in kaart kan brengen is belangrijk voor het screenen van de gezondheid. In het kader van preventie van bepaalde ziekten en aandoeningen is het goed om afwijkingen in deze parameters tijdig te constateren. De gezondheidsscreening is een uitgebreide bloedtest die met regelmaat kan worden uitgevoerd om een status van jouw vitale organen en functies in kaart te brengen.

Ook is de gezondheidsscreening een test die kan worden uitgevoerd als je last hebt van bepaalde klachten waarvan de oorzaak nog onbekend is. Met deze test zou je erachter kunnen komen vanuit welke hoek de klachten ontstaan.

Bestel de test: Je krijgt een afname set thuisgestuurd met daarbij duidelijke instructies voor het afnemen van jouw bloed door middel van de armprik. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende prikpunten door heel Nederland.

Afname en verzenden: Het afnamemateriaal kan, samen met de formulieren, worden verzonden naar het laboratorium door middel van de medische retourenvelop. Dit is geheel kosteloos.

Resultaat: Binnen het streven van 2 weken ontvang je het resultaat in PDF-vorm in een e-mail via een twee factor verificatie met een SMS-code.

Geheel persoonlijk advies.

Bespreken van resultaten kan met een VicoBlue Coach, waarin je persoonlijk advies krijgt over je testresultaten.

Stress testen

NeuroSpot, stressprofiel met uitgebreid stresshormonen en neurotransmitters onderzoek.

Voedselallergie test

ImuPro, testen op voedselallergie (IgG)